atəşnisar


atəşnisar
f.ə. od saçan, od səpən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries: